Roskildes nye samlingssted

Drømmen

Levende samlingssted

Visionen med Kurhuset er at skabe et levende og inkluderende fællesskab i Roskilde med særligt fokus på sunde sociale rammer for vores børn og unge. Kurhuset bliver et fælles samlingssted for hele bydelen og for Roskilde, hvor man kan udfolde sig i sociale, kulturelle og kunstneriske aktiviteter.

Vi vil skabe meningsfulde fællesskaber med aktiviteter omkring børn og unges nutid og fremtid og samtidig bevare områdets unikke kvaliteter og bringe de historiske bygninger ind i fremtiden gennem respektfuld renovering. Ønsket er at endnu flere får glæde af den smukke natur tæt ved skov og fjord. 

Kurhuset skal være et moderne samlingssted til glæde for nye beboere, for Roskilde og for besøgende. Vi vil udvikle området sammen med organisationer, fonde, NGO’er, erhvervsdrivende og forskningsenheder.

Bylivsskabende og publikumshenvendte funktioner sammensættes nøje med tanke på at udvikle Kurhuset til en dynamo for byliv og fællesskaber i Sankt Hans Vest. Man skal både kunne få en kop kaffe og være en del af et fællesskab.

I Kurhuset efterleves kommunens ønske om skabe Roskildes rekreative baghave og samtidig kan Liljeborg gøre en forskel for børn og unge og mødre og børns forhold.

I ånden af Sankt Hans skal Kurhuset være rammen for Liljeborgs lokale engagement i børn og unge og Roskildes rekreative baghave.

Sankt Hans Vest

På Sankt Hans området i Roskilde har der været psykiatrisk hospital i over 200 år. Nu koncentrerer Region Hovedstaden sine aktiviteter i den østlige del af Sankt Hans.

Derfor bliver den vestlige del – Sankt Hans Vest – åben for nye muligheder – ny byudvikling. Roskilde Byråd ønsker at skabe en nænsom udvikling af Sankt Hans Vest til et levende byområde med en stærk identitet forankret i de eksisterende kvaliteter.

Tekst fra: Helhedsplan for Sankt Hans Vest Roskilde Kommune 2020

Kurhuset

Den berømte arkitekt Gottlieb Bindesbøll var ophavsmanden til den første store udvidelse af Sankt Hans.

Med Kurhus og Kurhusparken lagde han stilen for de næste års mange byggerier på Sankt Hans. Inspiration fra engelske landskabsparker og historicismens symmetri var det fysiske udtryk for, at naturens helende kræfter nu var en del af behandlingsbilledet.

Tekst fra: Helhedsplan for Sankt Hans Vest Roskilde Kommune 2020

Tidslinje

Overblik over hvad der sker i de første 10 år
2024

FASE 1: DELVIS OVERTAGELSE

  • Projektudvikling boliger
  • Projektudvikling erhverv
  • Kaffemøder med interessenter
  • Opstart af byggeri (del 1 boliger)
2024
2026

FASE 2: ENDELIG OVERTAGELSE

Lejere, beboere, besøgende og brugere begynder at blive en del af livet i og omkring Kurhuset.

  • Markedsdialog med mulige lejere
  • Fortsat projektudvikling erhverv
  • Kaffemøder med interessenter
  • Indflytning i dele af Kurhuset
2026
2029

FASE 3

  • Besøgende og brugere i Kurhuset
  • Lejere i de dele af kurhuset der ikke er under renovering
2029
2034

FASE 4

Kurhuset er en etableret og fuldt integreret del af Sankt Hans Vest, Roskilde

2034