Presse

Pressehenvendelser henvises til info@kurhuset.dk eller pressekontakt Lars Mejer 2148 3254.

Billede 1 (16x9)

Foto: Liljeborg

Billede 2 (16x9)

Foto: Liljeborg

Billede 3 (5x4)

Foto: Liljeborg

Billede 4 (5x4)

Foto: Liljeborg

Pressemeddelse

Historiske bygninger i Roskilde får nyt liv

Liljeborg køber Kurhuset på Sankt Hans af Roskilde Kommune. Ønsket er at renovere og omdanne de historiske kvadratmeter til en ny levende bydel og samlingspunkt til gavn for børn og unge og på tværs af generationer. Roskildes borgmester er begejstret for en ambitiøs køber, der vil gøre Kurhusets store potentiale til virkelighed.

Sankt Hans har i mere end 150 år været en vigtig del af Roskildes historie, og de seneste år har det været planen at skabe nyt liv i de fredede bygninger. Nu bliver Kurhuset købt af Liljeborg, som mange roskildensere allerede kender fra Sagafjord, Julemærkehjemmet, INSP, L.A Rings Atelier og Café Fjordliv på Roskilde Havn.

En ny bydel skabes i fællesskab
Liljeborgs vision er at skabe et levende samlingssted i en ny bydel og sammen med erhvervsdrivende, foreninger og NGO’er omdanne Kurhuset til at rumme sociale, faglige, kulturelle og kommercielle tilbud med fokus på samvær og fællesskab.

“I Liljeborg vil vi gøre Kurhuset og området omkring til et sted, hvor hele Roskilde kan nyde de historiske bygninger og den smukke omkringliggende natur ved fjorden og Boserup Skov. Vi drømmer om at skabe rammerne til sociale fællesskaber og kulturelle aktiviteter, særligt for børn og unge, men også på tværs af generationer. Og vi er rigtig stolte over, at vi kan være med til at fremtidssikre de historiske bygninger i Roskilde. Sammen med dygtige rådgivere vil vi sørge for en renovering, der respekterer og passer på de smukke bygninger, og gør dem til en aktiv del af byens fremtid,” siger Dorthe Ploug Hansen, som er direktør i Liljeborg.

Udvikling af Kurhuset
Kurhuset er en fredet og bevaringsværdig bygning, som skal rumme private boliger, erhverv og offentlige aktiviteter. Kirken og museet, som findes i Kurhuset i dag, er med til at fortælle en vigtig historie om stedet, og det er Liljeborgs ambition, at de også skal være en del af Kurhuset fremadrettet. Liljeborg udvikler Kurhuset i etaper, og derfor vil bygningen blive åbnet op løbende, så alle kvadratmeter er i brug inden for en 5-10-årig periode. I første omgang overtager Liljeborg kun en mindre del af Kurhuset, som i dag står tom.

“Det her er en stor milepæl i udviklingen af Sankt Hans. Jeg er begejstret for, at Liljeborg deler vores ambitioner om Kurhuset som et levende og åbent sted og et udgangspunkt for fællesskaber. Kurhuset er et helt særligt sted med stort potentiale, og jeg ved at Liljeborg vil udvikle Kurhuset med respekt for bygningernes særlige kvaliteter og med store ambitioner for det liv, som skabes i bygningerne,” siger borgmester Tomas Breddam.

Kurhuset fungerer i dag som midlertidige boliger for ukrainske flygtninge. Det er et vilkår i handlen, at flygtningene kan blive boende frem til 1. marts 2026. For Liljeborg er det vigtigt, at der findes alternative boliger til flygtningene i et forsvarligt og hensynsfuldt tempo.

Interesserede kan læse mere og følge med i Kurhusets udvikling på www.kurhuset.dk Her vil Liljeborg også løbende informere om mulighederne for at involvere sig i Kurhuset.

Pressekontakt: Lars Mejer tlf. 2148 3254
Foto: Liljeborg

Om Liljeborg: Liljeborg er stiftet af Winnie Liljeborg med det formål at gøre en forskel for børn og unge samt mødre og børn i sårbare situationer. Det sker gennem støtte til udvalgte partnere eller ved at skabe varige fysiske rammer af høj kvalitet og med respekt for det oprindelige udgangspunkt. Liljeborg har blandt andet opført Julemærkehjemmet i Roskilde og istandsat INSP’s kontorbygning ved stationen. Liljeborg står for at genoprette jordene øst for Veddelev landsby til naturområdet Veddelev Fjordenge. Liljeborg støtter også kulturelle og almennyttige aktiviteter i Roskilde og driver blandt andet Café Fjordliv og restaurationsskibet Sagafjord på Roskilde havn og støtter L.A. Atelier.

Om Kurhuset: Den centrale del af Sankt Hans vest; Kurhuset, er tegnet af Arkitekt Gottlieb Bindesbøll og åbnede for patienter i 1860. Der er bygget til anlægget frem til 1905.Indtil 2018 har Kurhuset været en del af Sankt Hans psykiatriske hospital. Siden fraflytningen har flere bygninger stået tomme eller været anvendt til filmoptagelser og ophold for flygtninge.

I 2022 overtog Roskilde Kommune bygningerne i Sankt Hans Vest fra Region Hovedstaden. For hele den nye bydel gælder det, at det er bygningerne der sælges. Hele parken har offentlig adgang og ejes af kommunen. Roskilde Kommune står for den samlede udvikling af området, det kan man læse mere om i helhedsplanen på helhedsplan.pdf (roskilde.dk)