Cookie- og privatlivspolitik

Hos Kurhus A/S (”Kurhus”, “vi”, ”vores” eller ”os”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende privatlivspolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger som hjemmesidebesøgende, samarbejdspartner, mv. hos os.

1. Behandling af personoplysninger

Vi vil indsamle de oplysninger, som du giver os direkte, fx hvis du retter henvendelse til os. Dette vil være tilfældet, når du ringer til os, sender os e-mails, kommunikerer med os via en tredjepart, eller på anden vis interagerer med os. De kategorier af oplysninger, vi kan indsamle om dig, inkluderer typisk dit navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse, professionelle oplysninger (fx den virksomhed du repræsenterer, din titel, etc.) og enhver anden oplysning, som du vælger at give os.

Vores behandlinger af disse oplysninger sker på baggrund af vores legitime interesse i at besvare din henvendelse, hvis vi ikke har indgået en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis din henvendelse sker med henblik på at indgå eller opfylde en kontrakt mellem Kurhus og dig, eller den virksomhed du repræsenterer, er vores behandlingsgrundlag databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi kan også indsamle oplysninger om dig, eller den virksomhed du repræsenterer, fra andre kilder, herunder offentlige registre, fx CVR.dk, og kombinere dette med de oplysninger, som du selv har givet os.

2. Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af ét eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

3. Opbevaring og sletning

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder, herunder i henhold til lovgivningen, være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder.

Hvis Kurhus har behov for juridisk eller anden rådgivningsmæssig bistand, kan vi ligeledes videregive dine personoplysninger til vores eksterne advokat eller revisor, såfremt vi har en legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Dine personoplysninger kan efter omstændighederne overlades til Kurhus samarbejdspartnere (databehandlere), som leverer ydelser på Kurhus vegne, fx til hosting af servere/cloud-løsninger, leverance af IT-ydelser, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne i overensstemmelse med Kurhus instruks herom.

4. Overførsel til tredjelande

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardkontrakter.

5. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for derved bedst muligt at kunne beskytte dine personlige oplysninger. Dette inkluderer brug af kryptering og pseudonymisering (hvor muligt), adgangsbegrænsning mv.

6. Cookies

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere services på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone e.l.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt hjemmesideindhold, der muliggør de forskellige funktioner på hjemmeside, men også fx analyseværktøjer. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren genbesøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

Kurhus til enhver tid gældende cookiedeklaration kan ses i cookie pop-up’et på www.kurhuset.dk

Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr. Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne i din browser: [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Hvis det ikke virker, eller hvis du fx anvender en Apple-computer, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

Behandling af personoplysninger gennem cookies

Når du bruger vores hjemmeside, opsamles der ved brug af cookies personoplysninger om din adfærd samt din IP-adresse. Der gøres blandt andet brug af forskellige social media-plugins via Google. For denne slags behandlinger er Kurhus dataansvarlig.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor, som yderligere beskrevet i vores cookiepolitik og med følgende retsgrundlag: 

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, som fungerer optimalt samt at føre statistik over vores hjemmeside.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt) i relation til nødvendige og funktionelle cookies.

7. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

8. Dataansvarlig og dine rettigheder

Kurhus A/S er datasvarlig og ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger samt placering af cookies. Kontaktoplysninger er anført nedenfor:

Kurhus A/S

CVR-nr. 4458434

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.  Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger udleveret i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Vi samarbejder med North-East Family Office. Såfremt du ønsker at udøve nogle af ovenstående rettigheder, har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte North-East Family Office per e-mail til legal@nefo.com. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet per e-mail til dt@datatilsynet.dk.