Baggrund

Der er et stærkt match mellem Sankt Hans’ historisk helende rammer, Liljeborgs vision og Roskilde kommunes ambition for Sankt Hans Vest. 

Sankt Hans har gennem mange år hjulpet mennesker i svære situationer videre. Liljeborg hjælper særligt børn, unge og enlige mødre videre – i situationer, der kan være svære.

Roskilde Kommune vil give Roskildes borgere en helende, rekreativ baghave med plads til nye fællesskaber.

I ånden af Sankt Hans og med udgangspunkt i Roskilde kommunes helhedsplan skal Kurhuset være rammen for Liljeborgs lokale engagement i børn og unge. 

Historien

Om kurhuset

Den centrale del af Kurhuset er tegnet af Arkitekt Gottlieb Bindesbøll og åbnede for patienter i 1860. Der er bygget til anlægget frem til 1905.

Indtil 2018 har Kurhuset været en del af Sankt Hans psykiatriske hospital. Region Hovedstaden har siden da samlet deres hospital i mere moderne bygninger i Sankt Hans Øst.

Siden fraflytningen har flere bygninger stået tomme eller været anvendt til filmoptagelser og ophold for flygtninge.

I 2022 overtog Roskilde Kommune bygningerne i Sankt Hans Vest fra Region Hovedstaden.
For hele Sankt Hans gælder det, at det kun er bygningerne der sælges. Hele parken har offentlig adgang og ejes af kommunen.

Roskilde kommunes planer for Sankt Hans

I Kurhuset vil Liljeborg være med til at skabe Roskildes rekreative baghave med særligt fokus på børn og unge.