FAQ

Spørgsmål og svar om Kurhuset og Liljeborg

Hvorfor har Liljeborg købt Kurhuset?

Vi vil skabe et samlingssted i Kurhusets enestående rammer med et fælles fokus på børn og unge.

Liljeborg støtter projekter for udsatte børn og unge, sårbare mødre og børns forhold samt kulturelle og almennyttige aktiviteter i Roskildeområdet.
Købet af Kurhuset giver Liljeborg mulighed for at skabe en ramme, der understøtter indsatsområderne og samtidig bidrager til byudviklingen af Sankt Hans.

I takt med at Liljeborg overtager Kurhuset skal de rette samarbejdspartnere og lejere findes. Det er nogle, der vil være med til at skabe et åbent miljø med en masse aktiviteter og udadvendte faciliteter, som også kommer beboere og besøgende i bydelen til glæde og gavn.

Hvornår er Kurhuset færdigt?

Kurhuset er en fredet og bevaringsværdig bygning på mere end 14.000 m2. Nogle dele kræver en omfattende og hensynsfuld renovering, andre dele skal blot males. Liljeborg vurderer behovet i takt med at bygningerne overtages, så de enkelte lejemål kan tilpasses dem, der skal bruge dem.

Liljeborg udvikler Kurhuset i etaper i samarbejde med interessenterne i området og de kommende brugere af huset. Bygningerne vil derfor blive aktiveret løbende og alle kvadratmeter forventes at være i brug inden for en 10 årig periode.

Hvem kan bruge Kurhuset i fremtiden?

Kurhuset bliver en bygning, som summer af liv og aktiviteter. Det bliver et sted, hvor Liljeborg i samarbejde med kommercielle parter, NGO’er, foreningsliv og videns-institutioner udvikler rammer, der bidrager til børn og familiers trivsel på forskellig måde.

Kurhuset bliver også et åbent sted, hvor Liljeborg i samarbejde med foreninger, kulturaktører og private virksomheder vil udvikle udadvendte, publikumsorienterede faciliteter til glæde for bydelen og de mange besøgende.

Hvor skal de nuværende beboere flytte hen?

Kurhuset fungerer i dag som midlertidige boliger for ukrainske flygtninge. Det er et vilkår i handlen, at flygtningene kan blive boende frem til 1. marts 2026.

For Liljeborg er det vigtigt, at der findes alternative boliger til flygtningene i et forsvarligt og hensynsfuldt tempo.

Hvor skal Museum Sct. Hans være?

Sct. Hans Hospital (i dag Psykiatrisk Center Sct. Hans) er Danmarks ældste psykiatriske institution. Museum Sct. Hans formidler en vigtig fortælling om området og om udviklingen af behandlingspsykiatrien. Den fortælling vil Liljeborg gerne understøtte formidlingen af og samarbejde med Museum Sct. Hans om at fastholde den i Kurhuset.

Er museet åbent som det plejer?

Hvis man vil besøge museet, kan man se åbningstider og finde det her: Sct. Hans Hospitals Museum (psykiatri-regionh.dk)

Hvad sker der med kirken i Kurhuset?

Kirken ligger under Sankt Jørgensbjerg Sogn.

Liljeborg har på længere sigt en ambition om at åbne kirken op for flere forskellige aktiviteter, så kirkerummet også kan anvendes som koncertsted, til foredrag og forskellige andre kulturelle indslag, gerne i samarbejde med menighedsrådet.

Hvem må bruge Kurhuset?

Det må Kurhusets kommende lejere og andre der har et ærinde i Kurhuset – om det er beboere, lejere, kunder på en café, besøgende i kirken.

Hvem bliver inddraget i udviklingen af Kurhuset?

Brugerne og lejere af Kurhuset kommer til at bidrage med deres input til de enkelte lejemål og fællesområder.
Liljeborg kommer til at blive en del af bydelsudvalget, hvor der er dialog med naboer og Roskilde Kommune, som ejer hele parken.

Liljeborg inviterer på rundvisninger i takt med at vi overtager bygningerne. Det informerer vi løbende om her på hjemmesiden.

Bliver hele Kurhuset omdannet til boliger?

Liljeborg udvikler boliger i den nordlige del af Kurhuset, svarende til lokalplanen.

Bliver der adgang for offentligheden i Kurhuset?

Ja, hele området omkring Kurhuset og gårdspladsen er offentligt.

Der kommer mange forskellige tilbud i Kurhuset. Nogle af dem får offentlig adgang, for eksempel en café eller et galleri. De områder der bliver til for eksempel boliger eller kontorfællesskaber har adgang for lejerne.

Kan man komme til at bo i Kurhuset

Ifølge lokalplanen er der ca. 3000 m2, der kan laves om til boliger. Det går Liljeborg i gang med at udvikle.

Når vi ved, hvilke typer boliger der kommer, fortæller vi om det på vores hjemmeside. Til den tid vil der også være information om, hvor man kan henvende sig, hvis man gerne vil bo i Kurhuset.

Hvordan kan man få adgang til bygningen?

Man kan holde sig orienteret på hjemmesiden. Her vil rundvisninger blive annonceret.

De næste to år vil der stadig bo mennesker i Kurhuset og dermed være meget få rundvisninger.

Kan man leje sig ind i kortere eller længere perioder?

Det kan man, hvis man har den type lejemål der kan give noget til det fællesskab der skal skabes i Kurhuset og kan passe ind i sammensætningen af lejere.

Man er altid velkommen til at skrive til info@kurhuset.dk og man kan holde sig orienteret her på siden.

Skal nogle af bygningerne rives ned?

Kurhuset er fredet i sin helhed og kan ikke rives ned. Det er vi rigtig glade for, for det er en fantastisk bygning.

Sidebygninger til Kurhuset er bevaringsværdige og kan ombygges, så længe udtrykket udvendigt bevares. Der forventer vi, at nogle af dem ombygges til boliger, som det er planlagt i lokalplanen.

Har Liljeborg erfaring med fredede og bevaringsværdige bygninger?

Liljeborg ejer en række ejendomme både bevaringsværdige og fredede. I alle projekter arbejder vi sammen med relevante rådgivere, som netop har erfaring med den relevante opgave.

I Kurhuset kommer vi til at samarbejde med flere rådgivere, på for eksempel boliger, indretning, strategisk byudvikling og formidling.

Samarbejder Liljeborg med Roskilde Kommune om udvikling af Kurhuset?

Ja, Liljeborg kommer til at samarbejde med Roskilde om udviklingen af Kurhuset på flere områder.
Liljeborg udvikler Kurhuset svarende til de visioner Roskilde Kommune har udarbejdet og som ligger til grund for hele udviklingen af området. Liljeborg kommer til at være med i bydelsudvalget som drives af Roskilde Kommune.


Liljeborg og Roskilde Kommune kommer til at arbejde sammen om nogle af de funktioner der skal være i Kurhuset, og på alt hvad der vedrører istandsættelsen af bygningerne. Se Helhedsplanen her

Liljeborgs tre formål om at gøre en forskel for børn og unge, mødre og børns forhold samt støtte kulturelle og almennyttige aktiviteter i Roskilde-området kan kombineres i Kurhuset.