Indhold

Liljeborgs planer for Kurhuset er rundet af det helt særlige sted Sankt Hans er.

Kirken og museet, som findes i Kurhuset i dag, er med til at fortælle en vigtig historie om stedet – også fremadrettet.

Det helende element er gennemgående og både mental og fysisk sundhed er i fokus. Der skal både være aktiviteter for ro og fordybelse og af en mere dynamisk og uadvendt karakter.

Mange af aktiviteterne vil gribe ud i det omgivende landskab og den fantastiske natur, som led i ambitionen om at understøtte sundhed og velvære.

Man kan forstille sig museumsgæster, som spiser på en café eller restaurant i Kurhuset og besøger arbejdende kunstværksteder med børn på hjemvejen.

Man kan forestille sig en nyopstartet virksomhed, som har brug for kontorplads og har glæde af samarbejdet med en videns-institution i lokalerne på den anden side af Kurhustorvet.

Man kan forestille sig et nærbibliotek, hvor der ugentligt er lokal borgerservice for ikke mobile beboere i området, inden rummene stilles til rådighed for Boligselskabets beboermøde senere på dagen.

Oplevelser i Kurhuset

Det kommende indhold i Kurhuset skal sammensættes af bylivsskabende og sociale aktiviteter struktureret i tre spor; Faglige aktiviteter, publikumsorienterede aktiviteter og hverdags-og fritidsaktiviteter.

Tilsammen skal aktiviteterne udvikle Kurhuset til et inkluderende samlingssted for bydelen og for resten af Roskilde.  Aktiviteterne vælges nøje, så der kan skabes synergier mellem husets aktører, for eksempel i form af faglig sparring og samarbejder, deling af rum og faciliteter, fælles arrangementer og events.

I ånden af Sankt Hans skal Kurhuset være rammen for Liljeborgs lokale engagement i børn og unge og Roskildes rekreative baghave.